Page 5 - Silfo Jaarverslag 2020
P. 5

Groeien
              in ontwikkeling                Dit bestuursverslag 2020 geeft een beeld van de ontwikkelingen die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan. Wat ons trots maakt is

                de enorme inzet die onze personeelsleden in de scholen en op organisatieniveau dagelijks leveren om de missie van SILFO - het bieden van

                uitstekend onderwijs in onze scholen - waar te maken! Het Stedelijk College Eindhoven, Het Strabrecht College en de International School
                Eindhoven zijn een vindplaats van educatie en inspiratie en van goede kwaliteit volgens de inspectie.              In augustus was de fusie tussen SPVOZN en het Strabrecht College een feit.  Wij blijven ons onderscheiden met onze kernkwaliteiten:
              Ook stond dit jaar in het teken van het virusjaar. De intelligente lock-down,  ontwikkelingsgerichtheid, transparantie, veiligheid, respect en
              de mondkapjes, het hybride lesgeven, geen eindtoets, geen eindexamen, de  intercultureel gedrag. Daar staan we voor en daar groeien we door.
              positief geteste leerlingen en collega’s, de overleden familieleden en vrienden:  We leren hiervan en het maakt onze mensen creatieve en ondernemende
              een bont pallet aan betekenisvolle zaken en gebeurtenissen in  wereldburgers.
              het onderwijs. Ze kleurden 2020 tot een onvergetelijk jaar.
                                          Tot slot willen we dan ook het  lied ‘Grow as we grow’ van Ben Platt met je
              Op onze scholen hebben medewerkers zich voor de volle 100% ingezet  delen. Een lied dat alle verschillen overstijgt, en ons en u als lezer
              voor goed onderwijs aan de leerlingen. We willen iedereen die hieraan een  uitnodigt om te groeien.
              bijdrage geleverd heeft - toezichthouders, medewerkers, ouders, leerlingen,
              medezeggenschapsorganen, gemeenten en samenwerkingspartners -
              enorm bedanken! Zonder deze gezamenlijke inspanning zouden wij namelijk
              geen goed onderwijs kunnen geven. We zijn dankbaar voor de creatieve,        “If to change is what you need,
              stressbestendige en hulpvolle wijze waarop iedereen zich in deze moeilijke      you can change right next to me”
              periode heeft ingezet. Dank, 4500 maal dank! 
                                                                                   5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10